PODPORUJEME

ŘEZANÁ GRAFIKA

Řezaná grafika z plotrových fólií

Řezaná grafika je realizována za pomoci řezacího plotru ze samolepících vinylových fólií, ze kterých je možné vyřezávat požadované texty, loga, tvary a lepit je poté na širokou škálu podkladových materiálů jako jsou pěněné i tvrzené PVC, hliníkové sendvičové desky, plechové tabule, magnetické základním signmakingovým produktem a přestože je v poslední době v mnoha směrech nahrazuje velkoplošný tisk, stále nacházejí své uplatnění  právě tam, kde použití velkoplošného tisku není vhodné.

 

Rozdělení plotrových fólií:

  • krátkodobé - monomerické válcované fólie (do 3 let)
  • střednědobé - polymerické válcované fólie (5-7 let)
  • dlouhodobé - lité fólie (8-12 let)
  • plotrové fólie na dopravní prostředky
  •  speciální (translucentní, fluorescentní, reflexní, metalické, tabulové, šablonové, nažehlovací, zrcadlové, imitující pískované sklo a jiné).

 

 

Fólie používané v signmakingu můžeme z hlediska výrobního procesu rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou fólie válcované (kalandrované), kdy válcováním z homogenní polotuhé hmoty jsou vyráběny fólie označované jako monomericky a polymericky válcované. Druhou skupinu tvoří fólie lité, jejichž název předurčuje způsob výroby.

Monomerická válcovaná fólie

Monomerické válcované fólie mají životnost pouze mezi 1 a 3 roky, z ekonomického hlediska jsou však cenově nejpříznivější. K dispozici jsou v celé řadě matných i lesklých povrchů, ale výběr bývá menší než u fólií litých. Důvodem nižší životnosti je způsob výroby této fólie. Při mechanickém stlačování materiálu mezi soustavou vyhřívaných válců (kalandrů), se v materiálu vytváří tvarová paměť s vnitřním napětím a s tím je spojena menší rozměrová stabilita a náchylnost materiálu k jeho smršťování. Dalším důvodem je použití levnějších monomerických plastifikátorů, které jsou nutné k tomu, aby byla fólie flexibilnější. Použité plastifikátory s krátkým lineárním molekulovým řetězcem nejsou příliš stabilní a dochází k jejich postupnému uvolňování z fólie, což má za příčinu křehnutí fólie a její postupné oddělování od naneseného lepidla. Proces výroby není tak časově náročný jako u litého materiálu, což má v konečném důsledku pozitivní vliv na jeho výslednou cenu.

Z výše uvedených důvodů jsou tyto fólie určeny pro interiérové a krátkodobé exteriérové aplikace na rovné nebo mírně zakřivené povrchy. Vzhledem ke své omezené životnosti nejsou vhodné pro náročné exteriérové aplikace, kde bývají mnohdy nevhodně používány. Tuto skutečnost lze často vidět u polepů vozidel, kde dochází k částečnému smrštění fólie a u aplikovaného polepu se objeví okraje s lepidlem, na který se časem nalepí nečistoty a vznikne nevzhledný černý obrys. Dalším stupněm degradace tohoto matriálu je jeho zvlnění a zkroucení okrajů či případné odlupování zkřehlého materiálu. Prvním znakem nevhodně zvoleného materiálu (monomerická fólie) při polepech dopravních prostředků je viditelný v místech konkávních prolisů na vozidlech, kdy se fólie i přes zafoukání horkovzdušnou pistolí do tohoto prolisu vrátí po čase do svého původního tvaru, tj. do roviny.

Polymerická válcovaná fólie

Polymerické válcované fólie mají životnost 5 až 7 let. Cenově jsou zhruba o 50% dražší než fólie monomerické. Tyto fólie jsou primárně k dispozici v lesklém provedení. Výrobní proces je totožný s fóliemi monomerickými, ale použité polymerické plastifikátory s dlouhými rozvětvenými molekulárními řetězci, které jsou lépe navázány do materiálu a mají nižší migrační vlastnosti, přispívají k větší rozměrové stabilitě a delší životnosti fólie.

Polymericky měkčené válcované PVC jsou pro aplikace v exteriéru výrazně vhodnější než fólie monomerické, avšak nedosahují rozměrové stability a odolnosti litých fólií. Jsou vhodné pro střednědobé polepy dopravních prostředků včetně náročnějších konvexních a mírných konkávních zakřivení, reklamních cedulí a všude tam, kde by monomerická fólie byla z důvodu požadavků na životnost nedostatečná a litá fólie z ekonomického hlediska zbytečná.

Lité fólie

Životnost těchto fólií je udávána výrobci v rozmezí 8 až 12 let. Jejich cena je v porovnání s polymerickými válcovanými fóliemi o 100% vyšší, u speciálních materiálů určených k celopolepům vozidel o 200 až 500%. Vyšší cena tohoto materiálu je dána pomalejším procesem výroby a použitím kvalitnějších surovin v porovnání s výrobou válcovaných fólií. Lité fólie se převážně vyrábějí v lesklém provedení, kde je výběr barev velmi široký. U materiálů pro celopolepy aut jsou však v nabídce i povrchy matné, metalické, zrcadlové či povrchy imitující strukturu karbonu.

Proces výroby, jak již název napovídá, vychází z lití filmotvorného polymeru PVC v podobě roztoku na velkou plochu licího stroje, který následně prochází řadou pecí. Z roztoku odpařením rozpouštědla při vysoké teplotě vznikne vinylová fólie. Výrobní proces v podobě lití zajišťuje, že v materiálu není žádné vnitřní napětí, z čehož plynou její mimořádné vlastnosti v podobě vynikající tvarové a rozměrové stability, barevné stálosti (kvalitnější pigmenty a UV absorbéry) a možnosti aplikace této fólie přes tvarové složité povrchy jako jsou nýty, zvlnění a hluboké prolisy konvexních i konkávních tvarů vyskytující se především při polepech dopravních prostředků.

 

Kontakty

KANCELÁŘ - VÝROBA
Novodvorská 667
738 01 Frýdek-Místek
otevírací doba: po - pá   7.00 - 15.00
tel.: +420 558 622 340              mobil: +420 608 17 17 17
e-mail: info@vyrobareklamy.info 

GARÁŽE - POLEPY
Na Zbytkách 354
739 01 Staré Město
otevírací doba: dle domluvy
GPS: 49.6522225N, 18.3718081E